Favrskov indgår EU klima-aftale

20-11-2012 10:10:00

Favrskovs borgmester underskriver klima-aftale i Bruxelles

 

På økonomiudvalgets studietur til Bruxelles vil borgmester Nils Borring underskrive den europæiske klima-aftale ”Covenant of Mayors”, der forpligter Favrskov Kommune til at gå længere end EU’s mål om at reducere CO2-udslippet med 20 procent inden 2020.
 
Den officielle tilslutning sker mellem den 12-14. november 2012, mens udvalget er på tur for at få et indblik i forskelligt EU-arbejde. Her vil Nils Borring sætte sin underskrift på aftalen, der i daglig tale kaldes Borgmesteraftalen.
 
- Favrskov Kommune har store ambitioner på klimaområdet, og tiltrædelsen af Borgmesteraftalen er et af skridtene mod en grønnere fremtid. Aftalens sigte med at nedbringe CO2-udslippet med mere end de 20 procent falder fint i tråd med, at vi i kommunens klimaplan har sat som mål at nedbringe CO2-udslippet med 25 procent inden 2025. Vores klimaplan indeholder en række initiativer og planer for, hvordan det skal ske, men der er brug for, at både borgere og virksomheder  gør en indsats - ved for eksempel at spare på strøm og varme, hvis vi skal nå vores mål, siger Nils Borring.
 
Knap 4.500 borgmestre fra hele verden, primært EU-lande, har underskrevet Borgmesteraftalen. 29 af dem er danske. Det er en del af Klimaplan 2025, som byrådet har vedtaget, at Favrskov Kommune skal tilslutte sig aftalen. Ud over det overordnede mål om at reducere CO2-udslippet med mere end de 20 procent inden 2020 følger der også flere forpligtelser med aftalen. Blandt andet skal Favrskov Kommune fremover være med til at arrangere energidage i samarbejde med Europa-kommissionen, og der skal indgives rapporter om, hvordan handleplanen for reduceringen af CO2-udslippet skrider frem. Favrskov Kommune er allerede godt i gang med konkrete tiltag, der skal gøre kommunen og Danmark grønnere.
Sammen med Klimaplan 2025 vedtog byrådet et projektkatalog med konkrete indsatsområder for 2012 og 2013. Blandt andet skal en ny vindmølleplan, energirenoveringer af kommunale bygninger, udfasninger af oliefyr i kommunen og meget mere være med til at reducere CO2-udslippet.  
 
Fakta om Borgmesteraftalen-”Covenant of Mayors”: 
Borgmesteraftalen udspringer af EU’s Klima- og Energipakke fra januar 2007. Her vedtog kommissionen at starte et frivilligt samarbejde mellem byer, kommuner og regioner i EU med det formål at reducere CO2-udslippet.
 
Som underskriver af aftalen forpligter man sig primært til at opfylde og gå længere end EU’s mål om at reducere CO2-udslippet med 20 procent inden 2020. Derudover er der en række andre krav, man skal opfylde. Dette forpligter Favrskov Kommune sig også til med underskriften på Borgmesteraftalen:  
  1. Lave en opgørelse over CO2-udledningen (som geografisk enhed).
  2. Udarbejde og indsende en handlingsplan, som præsenterer konkrete aktiviteter, der kan føre til en CO2-reduktion på mindst 20 % i år 2020
  3. Mobiliserelokalsamfundet i de geografiske områder til at tage del i udviklingen af handlingsplanen ved at opridse de politikker og foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre og opfylde planens målsætninger.
  4. Arrangere energidagei samarbejde med Europa-Kommissionen og andre berørte parter
  5. Indgive en gennemførelsesrapport mindst hvert andet år efter underskrivning af handlingsplanen med henblik på evaluering, overvågning og verificering
Det forventes desuden, at kommunerne deler erfaringer og deltager i EU-konferencer osv.

 

Læs mere om Borgmesteraftalen http://www.borgmesterpagten.eu 
 
Yderligere information: 
Nils Borring, borgmester: 3030 8224
Mette Thorndahl, klimakoordinator: 4012 3044
< Tilbage