Energivejlederkursus - gratis tilbud

08-08-2014 13:35:00

Favrskov Kommune har i en årrække arbejdet med energiplanlægning og forskellige energibesparende projekter. Nu sætter kommunen fokus på den borgernære indsats og gennemførelse af konkrete tiltag, som kan bidrage direkte til opnåelse af energibesparelser og anvendelse af vedvarende energi. 

Et af de nye projekter er projektet ”Energirenovering af boliger”. Projektet skal på sigt være med til, at der gennemføres energirenoveringer i det eksisterende byggeri. 

”Projektet er ment som en hjælp til borgere, der ønsker at få energirenoveret deres bolig. En del af hjælpen vil blandt andet være vejledning og hjælp i forbindelse med at søge tilskud til energirenovering, fortæller Mette Thorndahl, klimakoordinator ved Favrskov Kommune. 

Som en første del af projektet tilbyder Favrskov Kommune sammen med Partnerskabet Energi Forum Favrskov et gratis energivejlederkursus til håndværkere i Favrskov Kommune. 

Der vil være mulighed for op til 22 deltagere på kurset Energivejleder Klimaskærm, som er relateret til bygnings-/klimaskærmsområdet, og op til 22 deltagere på kurset Energivejleder Installationer, som er relateret til varme-/installationsområdet. 

Begge energivejlederkurser vil blive afholdt på Den jydske Haandværkerskole. 

·         Energivejleder Klimaskærm, 2. – 4. september 2014 

·         Energivejleder Installationer, 21. – 23. oktober 2014

Begge kurser vil sigte på at kombinere deltagernes bygnings- eller installationstekniske viden med nye løsningsmuligheder inden for energieffektivisering og -besparelser til gavn for den enkelte kunde og bygningsejer. Kurserne gennemføres over 3 sammenhængende dage. Heraf 2 dage med teori/case/øvelser og diskussion med grundlag i Energihåndbogen. På tredje dagen gennemføres praktiske øvelser i udvalgte bygninger med henblik på indøvning og forankring af håndbogens eksempler på energiløsninger.

Som deltager på energivejlederkurserne, vil håndværkerne få et kursusbevis.

Energibesparelser og renovering

Der findes i den eksisterende boligmasse i Favrskov Kommune, et stort potentiale for at gennemføre forskellige energirenoveringsprojekter. Håndværkerne er ofte de nærmeste til at kunne orientere og vejlede borgerne om deres muligheder for at kunne opnå energibesparelser. Derfor har Favrskov Kommune, i samarbejde med Partnerskabet Energi Forum Favrskov, valgt at tilbyde de lokale håndværkere et gratis energivejlederkursus, fortæller Mette Thorndahl, klimakoordinator ved Favrskov Kommune. 

Det er håbet, at projektet på sigt vil bidrage til dels at fremme privates energirenovering af egen bolig, dels at nedbringe energiforbruget i kommunen og dels at fremme beskæftigelsen blandt håndværkere.

Energi- og klimaprojekter
Igangsættelse af projektet ”Energirenovering af boliger” sker som følge af det projektkatalog for energi- og klimaprojekter i Favrskov Kommune, som Byrådet godkendte i foråret 2014. 

Projektkataloget er en forlængelse af klimaplanens første projektkatalog, og indeholder i alt 11 energi – og klimaprojekter, fortæller Mette Thorndahl og fortsætter, ”Det første projektkatalog var centreret omkring klima- og energiplanlægning, men nu lægger vi op til, at der bliver sat fokus energibesparelse, energirenovering og etablering af samarbejder mellem energiselskaber, lokale håndværkere og Energi Forum Favrskov”. 

Favrskov Kommune har selv gennem de seneste fem år investeret godt 25 millioner kroner i energibesparende aktiviteter og vedvarende energianlæg i de kommunale bygninger. Som eksempler på nogle af kommunens øvrige aktiviteter på området kan nævnes:

·         Fyraftensmøder og ”Homeparties” for husstande med el- eller olievarme

·         Tilbud om energitjek for private husstande i Favrskov Kommune

·         Borgermøder, samarbejde og ”hot-line” for energirenovering af boliger samt hjælp til borgerne i forbindelse med ansøgning om tilskud til energibesparende foranstaltninger 

Du kan læse mere om projekterne på Favrskov Kommunes hjemmeside eller på energiportalen www.Energiforum-favrskov.dk. 

Du kan som håndværker i Favrskov Kommune tilmelde dig enten ”Klimaskærm” eller ”Installationer” ved at sende en mail til meth@favrskov.dk.  Tilmelding til energivejlederkurserne sker efter først–til-mølle-princip.Som Energivejleder vil du:

  • Være opdateret på den nyeste viden om energirenovering
  • Kunne give kunden bedre vejledning og service i forbindelse med energirenovering
  • Kunne promovere dig som Energivejleder
  • Have taget første skridt til at blive BedreBolig-rådgiver

 

< Tilbage