Forslag til biomasseplan i høring

28-07-2014 15:20:00

Byrådet har truffet beslutning om, at Forslag til Biomasseplan for Favrskov sendes i 11 ugers offentlig høring.

Forslaget til biomasseplanen beskriver muligheder og konsekvenser ved en øget udnyttelse af biomasse i Favrskov Kommune og giver et bud på, hvordan en øget udnyttelse/produktion bedst kan integreres i energiproduktionen.


Biomasseplanen er et af projekterne i Favrskov Kommunes klimaplan og skal medvirke til at støtte op om Favrskov Kommunes klimaplans mål om øget udnyttelse af bioenergi i energiforsyningen.


Forslag til Biomasseplan for Favrskov Kommune offentliggøres digitalt og findes på
http://favrskov.viewer.dkplan.niras.dk/Biomasseplan.htm

Høringssvar skal være kommunen i hænde senest 24. september 2014 og skal sendes til Favrskov Kommune, Natur og Miljø-afdelingen på e-mail
favrskov@favrskov.dk eller til Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

< Tilbage