ESCO aftale på kommunens skoler

07-05-2014 13:20:00

Om ESCO projektet på kommunens skoler


I takt med at Favrskov Kommune vil reducere CO2
udledningen fra den kommunale bygningsdrift med 30% i 2025 igangsættes et ESCO-projekt på 9 skoler i Favrskov Kommune om energibesparende tiltag.


Byrådet i Favrskov Kommune har vedtaget, at undersøge mulighederne for at gennemføre energibesparende foranstaltninger som et ESCO-projekt. Med ESCO-projektet forventes det, at der indenfor de kommende 2-3 år investeres mere end 50 mio. kr. i energibesparende tiltag.


Hvad betyder ESCO

ESCO st
år for Energy Saving CompanyEt firma som har den nødvendige knowhow om energirenovering tilbyder at gennemføre energiprojekter i totalentreprise, og giver garanti for energibesparelsen i projektet. De garanterede energibesparelser finansierer de energibesparende tiltag i projektet. Den typiske tilbagebetalingstid er 15-20 år.


Projektets faser
Foranalyse, udbud, analysefase, projektgennemførelse og projektopfølgning.


Om projektet p
å Favrskov Kommunes skoler
Siemens er valgt som totalentreprenør for projektet. De har lavet en foranalyse på alle 9 deltagende skoler, og der er udfærdiget et katalog pr. skole som beskriver alle mulige energibesparende tiltag. Med afsæt i projektkataloget udfærdiger Siemens udbudsmaterialer, som udbydes til lokale håndværkere. 


Projektets omr
åder
El, vvs, ventilation, klimaskærm/isolering, solceller og energirigtig belysning.


3 udbud
Der er 3 skoler i hvert udbud.
Udbud 1: Hadsten skole, Bavnehøj skole, Hadbjerg skole
Udbud 2: Søndervangskolen, Ulstrup skole og Skovvangskolen
Udbud 3: Lilleåskolen, Rønbækskolen og Korsholm skole


Siemens udbyder projektet til lokale håndværkere og entreprenører.
 

 

 

 

< Tilbage