Billigere og mere miljøvenlig varme

07-05-2014 13:00:00

Nu begynder arbejdet med at etablere transmissionsledningen fra Hammel Fjernvarme til Lading-Fajstrup og til to gartnerier

 

Byrådet i Favrskov Kommune har for nylig godkendt et projektforslag fra Hammel Fjernvarme, der betyder billigere og mere miljøvenlig fjernvarme til borgerne i Lading-Fajstrup og til gartnerierne Knud Jepsen i Foldby og Rosa i Lading. I forbindelse med projektet fusionerer Hammel Fjernvarme med Lading-Fajstrup Varmeforsyningsselskab.


Billigere og mere miljøvenlig varme

Varmen bliver billigere for de nye varmemodtagere, da fjernvarmen fra Hammel er baseret på CO2-neutral spildvarme fra affaldsforbrændingen og fra afbrænding af flis. Det er væsentligt billigere og bedre for miljøet end den varme, som Lading-Fajstrup Varmeforsyningsselskab indtil nu selv har produceret på naturgas. Samtidig kan gartnerierne erstatte en del af naturgasforbruget på deres egne motorer, og derfor bliver projektet både en god forretning for miljøet og for fjernvarmemodtagerne.

Etableringen af transmissionsledningen og det øvrige ledningsnet påbegyndes nu, og det forventes, at forbrugerne kan forsynes med fjernvarme ultimo 2014.

< Tilbage