Favrskov Kommune investerer og sparer

27-09-2012 10:05:00

Favrskov Kommune er godt i gang med at energirenovere og energimærke kommunens bygninger. Faktisk går opgaven så godt, at CO2-udledningen er reduceret med 13 procent af den samlede CO2-udledning fra driften af de kommunale bygninger. Målet er at reducere udledningen med 30 procent i 2025. Økonomisk betyder energirenoveringen, at der indtil videre hvert år spares over to millioner kroner på energiregningen.

Virksomheden NRGi har energimærket over 150 af Favrskov Kommunes ejendomme. Mærkningen har sat fokus på områder, der kunne forbedres: Udskiftning af belysning, optimering af varmeanlæg, ny isolering, opsætning af solceller osv.

Favrskov Kommune har, når 2012 rinder ud, samlet brugt 20 millioner kroner på energirenovering.  
Nogle af renoveringsopgaverne hænger sammen med NRGis energimærkning, mens andre opgaver er gennemført som en del af den løbende vedligeholdelse. Energiforbedringerne er i første omgang gennemført på blandt andet daginstitutioner, haller, ældrecentre samt kulturhuse.


Mette Thorndahl, klimakoordinator i Favrskov Kommune, glæder sig over den aktive energiindsats i kommunen.
- Vi har helt bevidst brugt energimærkerne til at lave en aktiv indsats på institutionerne, og det har vist sig at være en succes. I vores nyligt vedtagne Klimaplan 2025 har vi et mål om at reducere CO2-udledningen med 30 procent i 2025. Allerede nu er vi på 13 procent, og vi har sparet 2,3 millioner kroner, siger Mette Thorndahl.

Omregnes besparelsen til energienheder er der sparet 2.700.000 kWh el og varme. Det svarer til 450 boligers årlige forbrug.

  

Favrskov Kommune arbejder lige nu med at lave et udbud på skoleområdet. Udbuddet vil indeholde renovering af installationer og klimaskærme, og der skal dermed ses på både belysningsanlæg, ventilation, hulmursisolering og lavenergivinduer. Udbuddet vil desuden betyde, at kommunen vil undersøge, om der skal sættes flere solceller op, og hvordan man sikrer den bedst mulige energirådgivning af både ansatte og brugerne af skolerne.

- Det giver god mening at tage fat på skoleområdet, da skolerne udgør næsten halvdelen af vores bygningsmasse. Desuden har vi flere ældre skoler, hvor der er behov for renovering. På skolerne har vi også en mulighed for at lave projekter, hvor vi kan inddrage eleverne, og på den måde synliggøre arbejdet med energibesparende tiltag, siger

Mette Thorndahl.< Tilbage