Vindmølleplan for Favrskov Kommune

 

Favrskov Kommune ønsker at leve op til de nationale mål om at fremme produk­tionen af vedvarende energi, blandt andet ved at give mulighed for at udnytte vindenergi.

 

Favrskov Kommune har allerede flere vindmøller opstillet, hvoraf de fleste vindmøller har en højde på 70 - 80 meter. Hver af disse møller har en produk­tion på mellem 1.000 og 2.000 kWh om året.

 

Den 28. maj 2013 vedtog Byrådet en ny vindmølleplan for Favrskov Kommune.
 

Vindmølleplanen åbner mulighed for 2-6 nye store vindmøller syd for Hallendrup. De nye mølle må have en højde på 100 – 150 meter og hver mølle forventes at producere mellem 5.000 og 7.000 kWh om året. Samtidig bibeholdes der i vindmølleplanen otte af de eksisterende 14 vindmølleområder til møller under 80 meter.

 

Målsætninger for vindmølleplanen:

  • Nye store vindmøller skal bidrage til den samlede produktion af vedvarende energi
  • Der skal opstilles færre, men større vindmøller
  • Vindmøller opstilles i grupper på to eller flere
  • Opstilling af nye store vindmøller skal ske under hensyntagen til naboer, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser

 

Vindmølleplanen danner samlet et grundlag for produktion af ”grøn strøm” på i alt ca. 94.000 MWh om året i Favrskov Kommune.

 

Vindmølleplanen – tillæg nr. 11 til Kommuneplan 09 samt miljøvurdering med sammenfattende redegørelse kan ses her:

Vindmølleplan - tillæg nr. 11 til kommuneplan 09.