Vedvarende energi

Vedvarende energi som bioenergi, vindenergi og andre former for vedvarende energi adskiller sig fra kul, olie og naturgas ved at betegnes som CO2-neutrale. Vedvarende energi udgør efterhånden en betydelig del af den danske energiproduktion og andelen er støt stigende.


Bioenergi

Bioenergi er alle de energiformer, der fremstilles ud fra biomasseressourcerne. I Danmark udgør biomasse indtil videre omkring 70 % af forbruget af vedvarende energi. Hovedparten er halm, træ og bionedbrydeligt affald, mens biogas giver et mindre bidrag. 


Vindkraft

Udviklingen på vindmølleområdet har siden starten af 1980'erne og i særdeleshed de sidste 10-15 år gået stærkt. I dag bidrager vindmøller betydeligt til elforsyningen i Danmark og udbygningen fortsætter.


Solenergi

Potentialet for solenergi er enormt. Effektiv udnyttelse af solenergi vil de kommende 30 år kunne dække op imod 1/3 af det samlede energiforbrug, og på længere sigt 2/3, forudsat udbredt lavenergibyggeri og sæsonlagringsløsninger.


Varmepumper
De mest effektive varmepumpesystemer til husstandsbrug i dag leverer op til 4 enheder varme for hver enhed elektricitet de bruger. Da varmepumperne udnytter energien i form af lagret solenergi, fra den omgivende luft (luftvarmepumper) eller fra jorden (jordvarmepumper) regnes de med til vedvarende energikilder. Antallet af varmepumper i boliger er støt stigende, og der arbejdes på at integrere store varmepumper i fjernvarmenettet.


Andre former for vedvarende energikilder er geotermi og bølge- og vandkraft.