Strategisk Varmeplan for Favrskov Kommune

 

Favrskov Kommune har lavet en strategisk varmeplan. Planen blev godkendt af Byrådet 27. maj 2014.

 
Den strategiske varmeplan vurderer de fremtidige forsyningsmuligheder i både de nuværende kollektivt og de nuværende individuelt forsynede områder af kommunen, og har samtidig fokus på mulighederne for integration af ny teknologi og anvendelse af CO2-neutrale brændsler.

 
Den strategiske varmeplan er opdelt i fem hovedafsnit, der blandt andet indeholder:
 

  • anvendte scenarieanalyser og beregningsforudsætninger, beskrivelse af varmeteknologier samt miljøvurdering af varmeplanen
  • visioner og mål for varmeforsyningsområdet i Favrskov Kommune, herunder en handlingsplan med en prioriteret tidsplan
  • status og udvikling, herunder beskrivelse af det nuværende varmebehov samt den forventede udvikling af de forskellige områder af kommunen
  • love og regler på varmeforsyningsområdet, herunder kommunens administrationsgrundlag for varmeforsyning
  • digitale kort, som giver mulighed for at søge efter forsyningsmuligheder og retningslinjer i specifikke områder af kommunen

 

Den strategiske varmeplan er en overordnet planlægning for den fremtidige varmeforsyning i Favrskov Kommune. Varmeplanen er ikke er juridisk bindende, og dermed giver varmeplanen heller ikke tilladelse til at gennemføre konkrete varmeforsyningsprojekter, ligesom tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning ikke kan fastsættes i en varmeplan. Både ændring af produktionsanlæg, udvidelse af forsyningsområder samt beslutning vedrørende tilslutningspligt vil forsat kræve udarbejdelse af projektforslag, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen, uafhængigt af denne varmeplan.
 
www.favrskov.dk/varmeplan