Transportens energi

Nedbringelse af CO2-udledningen fra transportområdet kan blandt andet ske ved reduktion af bilkørsel, indførelse af dele- og pendlerbiler samt  indførelse af mere benzinøkonomiske biler.  

 

En anden mulighed for at nedbringe CO2-udledningen fra transportområdet, er udskiftning af de fossile brændsler. Ifølge Klimakommissionens oplæg ”Grøn energi – vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler”, vil biler som kører på forskellige kombinationer af el og biobrændsler, kunne reducere energiforbruget med 60-70 %, bl.a. på baggrund af elmotorens højere effektivitet.