Energi Forum Favrskov lancerer webportal
Energi Forum Favrskov, der er et samarbejde mellem Den Jydske Haandværkerskole, Favrskov Kommune og Favrskov Erhvervsråd, lancerer portal på nettet der skal gøre det nemmere for borgere og virksomheder i Favrskov at orienterer sig om emner inden for energi
Læs mere

TRANSPORT

Transportområdet er en af de helt store klimamæssige udfordringer. Den teknologiske udvikling af f.eks. elbiler og anvendelsen af alternative brændstoffer, er endnu ikke helt på plads, og en påvirkning af transportområdet kræver i høj grad en indsats på nationalt plan.  

 

I Favrskov Kommune der er kendetegnet ved at være en landkommune med mange pendlere, giver transportområdet anledning til, at en betydelig del af den samlede CO2-udledning. 

 

Nedbringelse af CO2-udledningen fra transportområdet kan blandt andet ske ved reduktion af privatbilismen. Den personlige mobilitet har stor betydning for den enkelte borger, så en reduktion af privatbilismen kræver, at der er gode alternative transportmuligheder, f.eks. i form af gode og lettilgængelige cykelstier og kollektiv transport som busser eller tog.   

 

En anden mulighed for at nedbringe CO2-udledningen fra transportområdet, er udskiftning af de fossile brændsler. Ifølge Klimakommissionens oplæg ”Grøn energi – vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler”, vil biler som kører på forskellige kombinationer af el og biobrændsler, kunne reducere energiforbruget med 60-70 %, bl.a. på baggrund af elmotorens højere effektivitet.