Solvarme

Har du elvarme eller et oliefyr, som du skal have udskiftet, kan det være en god ide at overveje, om du skal have et solvarmeanlæg som supplement til din opvarmning. Solvarmeanlægget producerer ved hjælp af solen varmt vand til boligen, men kan også give et tilskud til boligens opvarmning.

 

Når du overvejer at investere i et solvarmeanlæg skal du altid:

  • undersøge om der står noget om solvarmeanlæg i din lokalplan
  • undersøge om der gælder særlige forhold  for dit hus f.eks. fredning
  • undersøge om dit tag er egnet til solvarme (bæreevne)
  • undersøge mulighederne for at efterisolere dit hus for at få en optimal udnyttelse af din solvarme
  • sørge for at anlægget og lagerstørrelse er dimensioneret efter dit varmebehov
  • være opmærksom på placering og skyggeforhold
  • indsende ansøgning til Favrskov Kommune
  • vælge en certificeret installatør (KS-ordningen)
  • vælge et godkendt solvarmeanlæg
  • huske at meddele kommunen, at du har installeret et solvarmeanlæg, så din BBR kan blive opdateret

 

Solvarme kan om sommeren dække hele dit behov for varmt vand og kan hen over året give et supplement til opvarmning af dit hus. Solvarmeanlæg skal dog altid kombineres med anden energikilde som f.eks. et pillefyr, en brændeovn eller et naturgas-/oliefyr.
 

Etablering af et solvarmeanlæg er først og fremmest relevant i ejendomme udenfor fjernvarmeområder og i boliger med et forbrug af varmt vand på mere end 100 liter om dagen. 

Kontakt


Ændring af BBR:

Plan, Byg og Beredskab
Favrskov Kommune
BBR@favrskov.dk