Salg af energibesparelser

Energiselskaberne (el-, gas-, fjernvarme- og olieselskaber) i Danmark skal ifølge energispareaftalen medvirke til at nedbringe energiforbruget. Derfor kan du ved mange energiselskaber opnå et tilskud til dine energitiltag ved at sælge dine energibesparelser til et energiselskab.

 

De energibesparelser, som du kan sælge, er besparelser opnået i forbindelse med energitiltag som f.eks. isoleringsopgaver, installation og optimering af varmeanlæg og elinstallationer samt udskiftning af døre og vinduer m.v. Den pris, som du kan opnå for din energibesparelse vil ofte ligge mellem 20 – 40 øre pr. sparet kWh, men tilskuddet kan variere fra selskab til selskab, ligesom det kan variere hvilken form for ydelse det enkelte selskab kan tilbyde og om tilbuddet er rettet mod private eller mod virksomheder.

 

Ved salg af dine energibesparelser kan du frit vælge det energiselskab, som du vil sælge besparelsen til, men du skal altid sørge for at lave en aftale før du igangsætter arbejdet og du skal efterfølgende kunne dokumentere det arbejde, du har fået udført. Betingelser for tilskud til energibesparende tiltag kan findes på de enkelte energiselskabers hjemmesider.

 

Hvad skal du huske:

  • Du skal huske at søge tilskuddet, før arbejdet sættes i gang. Først når du har fået skriftligt tilsagn om. køb af energibesparelse fra energiselskabet, kan arbejdet igangsættes. Dog må du gerne lave en forundersøgelse og projektering, så du ved hvad projektet skal indeholde.
  • Du skal huske at få udspecificeret dit tilbud på kontrakten/aftalen og kvitteringen, således at det nemt kan dokumenteres om de energitiltag, som du har søgt tilskud til, er blevet gennemført.
  • Du skal, når arbejdet er udført, huske at indsende dokumentationen til det energiselskab, som du har lavet en aftale med.
  • Du skal huske, at du kun må sælge din energibesparelse en gang.


Energiselskaberne har som nævnt pligt til at gennemføre energibesparelser og får, når de køber din energibesparelse, ret til at indberette besparelsen til Energistyrelsen. Energiselskabet kan dog kun indberette energibesparelset, som de har været medvirkende til – enten i form af rådgivning, faglig eller økonomisk bistand. Det er derfor, at det er en forudsætning, at du har indgået en aftale om salg af energibesparelserne, inden du sætter energitiltaget i gang.