Særligt tilrettelagte kurser
Der udbydes en lang række efteruddannelseskurser i Danmark. Det er vigtigt at vi hele tiden følger med i udviklingen og holder os opdateret på nyeste lovgivning og tiltag på markedet.

Området vedvarende energi er i rivende udvikling. Her er et særligt tilrettelagt kursus velegnet, da det kan udvikles så det opfylder en virksomheds behov eller en målgruppe, som beskæftiger sig med et specifikt område.

De særligt tilrettelagte kurser ligger udenfor AMU-systemet, og er skræddersyet en målgruppe eller en virksomhed til afdækning af et specifikt behov. Kurserne er af kortere varighed typiske fra to dage til to uger. Kurserne kan være modulopbygget.