Regional Udvikling

Regionsrådet ønsker, at Region Midtjylland fastholder og udbygger sin erhvervs- og miljømæssige styrkeposition. Det er Regionsrådets overordnede mål, at:

 • Være en aktiv deltager i klimadebatten
   
 • Øge andelen af vedvarende energi i energiforsyningen til 50% i 2025
   
 • Understøtte udviklingen af nye teknologier og metoder, der kan fremme produktion og forbrug af vedvarende energi
 • Være en europæisk demonstrationsregion, der går foran og begrænser brugen af fossile energikilder

 

Vækst Forum

Region Midtjylland som energi- og miljøteknologisk foregangsregion

Region Midtjylland har en erhvervsmæssig styrkeposition på energi- og miljøområdet. På baggrund heraf har Vækstforum igangsat en erhvervssatsning inden for energi og miljø. Regionens mål er: 

 • En styrkelse af regionens erhvervsudvikling inden for energi- og miljøområdet. 
 • En udvikling hvor andelen af vedvarende energi i 2025 udgør mindst 50 % af regionens samlede energiforbrug 
 • En positiv afledt effekt på klima og miljø.