Producent af teknologi

Som producent af teknologi inden for energi og miljø er der er en række muligheder for at søge tilskud til udvikling samt netværksdannelse. Det kan fx være inden for følgende områder:

 

 • Vedvarende energi
 • Energieffektivisering
 • Energikonvertering,-lagring og –distribution
 • Ressourceforbrug
 • Miljø- og energi i produkters livscyklus
 • Spildevandhåndtering
 • Vandforsyning
 • Begrænsning og genanvendelse af affald
 • Luftemission
 • Støj
 • Oprensning af forurening
 • Klimatilpasning.
   


Læs mere om mulighederne for at indgå i netværk og tilskud til udvikling her på siden. 

 

Kontakt:

Favrskov Erhvervsråd
Dan Skovgaard
Tlf. 86967711
Mail: dan@favrskoverhverv.dk