Om Energi Forum Favrskov


Energi Forum Favrskov har til formål at skabe synlighed på energiområdet og udbrede vedvarende energi (VE) og effektivisering i Favrskov.

Partnerskab Energi Forum Favrskov står bag initiativet. Favrskov Kommune, Favrskov Erhvervsråd og Videncenter Energi på Den jydske Haandværkerskole er repræsenteret i partnerskabet.

Projektet er finansieret ved eksterne fondsmidler fra LAG-Favrskov. Primært ligger fokus på formidling til borgere, virksomheder, organisationer og samarbejdspartnere. Energi Forum Favrskov er samlingssted for viden, vejledning, uddannelse, lovgivning og er kommunikationskanal for alle andre energitiltag i lokalområdet Favrskov. 

 

 “Støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, EU og den lokale aktionsgruppe i Favrskov Kommune”