Energikurser på DjH, Hadsten

02-07-2015 12:00:00

Bæredygtig energi - hvad og hvorfor?
11. januar 2016
29. februar 2016

Få overblik over mulighederne med alternative forsyningskilder, anlægstyper og den politiske sammenhæng. Bliv klædt på så du kan deltage i sparring og dialog, og bliv rustet til at træffe beslutninger i forhold til de bæredygtige energikilder du støder på i den dagligdag. 


 

Solceller
12-13. januar 2016
1-2. marts 2016

Få forståelse for forskellige paneltyper, vekselretteres funktion og typer, montage og gældende love og regler på området. Du får indblik i anlæggenes forventede ydelse, optimal placering, nettilslutning, beregninger og praktiske målinger på påneler og anlæg.


 

Varmepumper
22. - 23. - 24. februar 2016
25. - 26. - 27. maj 2016

Få teoretisk viden om varmepumpe- og køleteknologi. Du bliver i stand til at forstå projektering, installation, drift og vedligehold af et køle/varmepumpeanlæg. Du lærer at sikre at et anlæg fungerer driftsikkert, økonomisk optimalt og miljørigtigt.


 

Energirigtig belysning
14. - 15. januar 2016
3. - 4. marts 2016

Du får et overblik over de muligheder, der er indenfor energirigtig belysning, og bliver introduceret for lysberegninger, lysstyring og optimeringsmuligheder og tilbagebetalingstid. Vi kommer omkring lovkrav til belysning og større anlæg.


 

Energioptimering af bygninger
25. - 26. - 27. januar 2016
9. - 10. - 11. marts 2016

Du lærer om en korrekt monteret dampspærre og betydningen samt tæthedsprøvning, termografering og isolering i forhold til gældende energikrav og BR10 i forhold til eksisterende byggeri og nybyggeri. Du får forståelse for tæthedsprøvning og termografi, og lærer hvordan teknologierne kan bruges i praksis.


 

Energieffektivisering af anlæg
1. - 2. - 3. februar 2016
18. - 19. - 20. maj 2016

I undervisningen om bæredygtig energi og optimering, er det vigtigt, at vi også kigger på optimering af eksisterende driftsanlæg i dit område (ventilation, pumper og styring). Vi sætter fokus på drift, produktion, økonomi og sikkerhed.


 

Luftsolvarme
11. - 12. april 2016

Vi ser på varmekapacitet i luft, forskellen mellem den relative og den absolutte luftfugtighed og på indeklima og sundhed. Du lærer om opbygningen af et anlæg og kombinationsmuligheder. Du får overblik over teoretiske beregningsmodeller og på beregning af ydeevne med hensyn til affugtning og opvarmning.


 

Læs mere

Kursustilmelding

 

< Tilbage