Projekttilskud til varmeforsyning

09-04-2015 10:55:00

Hvis du har en idé til et varmeprojekt, kan du søge om støtte til den indledende undersøgelse.

 

Favrskov Kommune har i 2015 afsat en pulje på 100.000 kr. Puljen skal understøtte projekter, som kan bidrage til, at hele varmeforsyningen i 2035 er dækket af vedvarende energi.

 

Puljen kan søges af både borgere og varmeværker i Favrskov Kommune. Der gives støtte til varmeprojekter i lokalområder, som i dag ligger udenfor den kollektive varmeforsyning.  Endvidere gives der støtte til forskellige udviklingsprojekter indenfor anvendelse af vedvarende energi, som f.eks. sol, vind, biomasse og overskudsvarme.

 

Borgere kan søge om støtte op til 25.000 kr., mens varmeværker kan søge om støtte op til 50.000 kr. Der gives kun støtte til projekter, som omfatter flere ejendomme.

 

For at opnå tilskud fra puljen, skal der indsendes en ansøgning til Favrskov Kommune. Ansøgningen skal sendes på e-mail til favrskov@favrskov.dk eller til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Ansøgningen skal være kommunen i hænde inden 4. maj 2015.

 

Du kan læse mere om dine muligheder for at søge om tilskud til et varmeprojekt og downloade et ansøgningsskema i Favrskov Kommunes Strategiske varmeplan www.Favrskov.dk/varmeplan.

Du finder proceduren for ansøgning og ansøgningsskemaet i afsnittet om administrationsgrundlag under fanebladet ”Love og regler”. 

< Tilbage