Nettomålingsordningen

Nettomålingsordningen er pt. under revision og der bliver lagt en beskrivelse ud her på siden så snart reglerne bag den nye ordning er faldet på plads.