Letbane

Favrskov Kommune er med i den politiske følgegruppe for letbanesamarbejdet sammen med 7 andre  kommuner i Østjylland og Region Midtjylland.

 

Visionen for letbaner i Østjylland er at få etableret et effektivt kollektivt trafiknet, der kan sikre gode og direkte forbindelser mellem  de største rejsemål  både internt i Aarhus Kommune og for den eksterne pendlertrafik til og fra omegnskommunerne – blandt andre Favrskov.

 

Første. etape af den østjyske letbane består af en 12 kilometer ny letbanestrækning, der vil sammenkoble Grenåbanen i nord med Odderbanen i syd. Første etape af letbanen forventes at være i drift inden 2017.

 

 

Facts om om første etape af letbanen

  •  Projektet forventes at flytte cirka 4.500 bilister fra bil til letbane.
     
  • Der forventes 5 minutters drift mellem Aarhus H og Skejby.
     
  • Der er standsningssteder for cirka hver 600 m i byområder.
     
  • Letbanen udleder kun 1/3 CO2 pr. person-km sammenlignet med biltrafik.