Klimaplan

Favrskov Kommune har ambitioner om at være en grøn kommune og har vedtaget en klimaplan for Favrskov Kommune.
 

Klimaplanen angiver de overordnede politiske mål for, hvor meget Favrskov Kommune skal nedbringe energiforbruget og CO2-udledningen frem mod 2025 og hvordan kommunen skal fremme anvendelsen af vedvarende energi. Klimaplanen er en dynamisk og handlingsorienteret plan, der løbende vil blive justeret i forhold til andre politikker og de aktuelle muligheder og udfordringer på energiområdet.

 

Klimaplanen omfatter både initiativer rettet mod kommunens egen virksomhed og mod erhvervslivet og borgerne. I et tilhørende projektkatalog er en række konkrete indsatsområder for perioden 2012-2013 beskrevet. Hvert af de beskrevne indsatsområder vil bidrage til at opfylde de overordnede mål.

 

Forslag til indsatser i Favrskov Kommune 2012 - 2013:

 • Strategisk varmeplan
 • Vindmølleplan
 • Energi i lokalsamfund
 • Kommunal bygningsdrift
 • Energiforum
 • Biogasplan
 • Biomasseplan
 • Udledning og synergieffekter for arealanvendelse
 • Cykelstiplan
 • Letbaneprojekt
 • Klimavenlige biler


Favrskov Kommune tager med klimaplanen vores udfordringer seriøst og har afsat 1 million kroner om året i de kommende år til realisering af projekter i forbindelse med Klimaplanen. Midlerne anvendes primært i eksterne samarbejdsprojekter.

Du kan læse mere om de forskellige projekter og anvendelse af midler i projektkataloget for 2012 – 2013.