Klima- og energiplaner

Favrskov Kommune arbejder med både klima- og energiplanlægning og er blandt andet i gang med at udarbejde planer for varmeforsyning, biomasse, biogas og vindmøller.

 

De mange planer for forskellig grøn teknologi samt anvendelse af energiressourcer skal samlet give et input til hvilke ressourcer, der skal anvendes i energiproduktionen og hvorledes de forskellige energiressourcer kan supplere hinanden.