HUSSTANDSVINDMØLLER
(sikkerhed ved arbejde)

Kategori
AMU-kursus

Målgruppe

Faglærte elektrikere og andre

Har du i dit job brug for kompetencer inden for arbejde på og ved husstandsvindmøller.

Kursus: Husstandsvindmøller, sikkerhed ved arbejde
Du lærer sikkerhed i forbindelse med arbejde på og ved husstandsvindmøller. Adfærd og færdsel.
Efter kurset kender du til principper og processer inden for forsvarlig udførelse af nødvendigt arbejde ved husstandsvindmøller under hensyntagen til gældende lovgivning og arbejdstilsynets anvisninger.
Kurset varer 2 dage.

Tilmelding og mere info
Læs mere her 

Kontakt os
for mere info 

Den jydske Haandværkerskole
Hanne Bisgaard Hansen, Videncenter Energi
8937 0323
hbh@djhhadsten.dk


Flere AMU VE-kurser på DjH
Læs mere
 

Andre kurser på DjH
Sideløbende gennemfører vi en lang række andre
VE-certificerings- og teknikkurser under lov om
Arbejdsmarkedsuddannelser.
Læs mere