HUSSTANDSVINDMØLLER
(installation)

Kategori
AMU-kursus

Målgruppe

Faglærte håndværkere og andre

Har du i dit job brug for kompetencer inden for installation af husstandsvindmøller.

Kursus: Installation af husstandsvindmøller
Du lærer at beregne og montere den rigtige befæstning på tagflader og facader for opsætning af husvindmøller til beboelse og mindre erhvervsejendomme.
Du vil efter kurset selvstændigt kunne foretage installation af husvindmøller, enten som stand-alone løsning eller som nettilsluttet løsning.
Kurset varer 2 dage.

Tilmelding og mere info
Læs mere her

Kontakt os
for mere info 

Den jydske Haandværkerskole
Hanne Bisgaard Hansen, Videncenter Energi
8937 0323
hbh@djhhadsten.dk


Flere AMU VE-kurser på DjH
Læs mere
 

Andre kurser på DjH
Sideløbende gennemfører vi en lang række andre
VE-certificerings- og teknikkurser under lov om
Arbejdsmarkedsuddannelser.
Læs mere