Fra olie og el til fjernvarme

 

I 2014 vedtog Favrskov Kommune en strategisk varmeplan som en del af kommunens klimaindsats, og planen skal bl.a. sikre udbredelsen af en effektiv fjernvarmeforsyning baseret på CO2-neutrale brændsler.

 

Favrskov Kommune holder derfor nu, sammen med Hadsten Varmeværk, Hammel Fjernvarme, Hinnerup Fjernvarme og Laurbjerg Kraftvarmeværk, fire fyraftensmøder for de boligejere, som bor i et område med fjernvarme, men som stadig har et oliefyr eller opvarmer deres ejendom med elvarme.

 

På møderne vil en energirådgiver fra Husets Energi fortælle om energiforbrug og udgifter til opvarmning af boligen, en ejendomsmægler vil fortælle om, hvilken betydning varmen har for energimærkning og salg af dit hus, og du kan høre om dine muligheder for at finansiere energiforbedringer.

 

På mødet har du også mulighed for at stille spørgsmål om varmeforsyning til de forskellige konsulenter, fjernvarmeværket samt Favrskov Kommune, og der vil blive trukket lod om 5 gratis energitjek i hver by. Energitjekkene vil blive gennemført af en uvildig energirådgiver fra Husets Energi.

 

Afholdte fyraftensmøde i 2014

 

 

Hadsten: onsdag 27. august 2014,
Café Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten

 

Hammel: tirsdag 2. september 2014,
Kulturhuset Inside, Dalvej 1, 8450 Hammel

 

Hinnerup: onsdag 3. september 2014,
Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Skovvej 18, 8382 Hinnerup 

 

Laurbjerg: tirsdag 9. september 2014,
Den Hvide Skole, Skolevej 1, 8870 Langå