Fjernvarme

Over halvdelen af alle danske boliger bliver opvarmet med fjernvarme. Fjernvarme er ofte, sammenlignet med andre opvarmningsformer, den energiform, som udleder mindst CO2. Ofte vil det også være den billigste måde at opvarme din bolig på.

 
Favrskov Kommune har i de større byer et veludbygget fjernvarmenet, hvor 72 % af varmeproduktionen i 2009 var baseret på CO2-neutrale brændsler som halm, flis, biogas og affald. Fjernvarmenettet i Favrskov Kommune forsyner i alt knap 9.500 ejendomme med varme.
 
Er der fjernvarme, der hvor du bor, kan det derfor være den bedste og billigste løsning.