Energirenovering

I vores boliger er der generelt store muligheder for at spare på energien, og ofte vil det være rentabelt at lave energiforbedringer i forbindelse med anden renovering af boligen. Skal du  have nyt tag, bygge om eller bygge til kan det således være en god ide at undersøge, om du samtidig  kan lave en energirenovering af din bolig.
 
Energirenoveringen af boligen kan f.eks. være:
  • Hulmursisolering eller efterisolering af ydervægge og loft
  • Udskiftning af døre og vinduer
  • Udskiftning af varmeinstallation eller etablering af vedvarende energikilder
 
En energirenovering vil ofte betyde energibesparelser her og nu, men du vil også tit opleve, at du får et bedre indeklima i din bolig i form af f.eks. mindre træk og kuldenedfald.
 
Når du overvejer at energirenovere din bolig, skal du altid sørge for, at løsningerne passer til din bolig. Det er også vigtigt, at du har et godt overblik over, hvad der skal laves af tiltag og hvad der kan betale sig og at du vurderer i hvilken rækkefølge de forskellige tiltag skal udføres. Dermed er du sikker på at få lavet de rigtige tiltag – det vil f.eks. være dumt at udskifte vinduerne for bagefter at opdage, at hele facaden burde have været efterisoleret.
 
Når du går i gang med en energirenovering, er det også altid en god ide at tage byggekyndige, energikonsulenter, arkitekter eller andre fagfolk med i de indledende overvejelser. De kan hjælpe dig med at vurdere projektet og give forslag til de bedste og pæneste løsninger til din bolig.
 
Større ombygninger og renoveringer skal altid opfylde kravene i bygningsreglementet, og du skal være opmærksom på om dit projekt kræver byggetilladelse fra kommunen og om din bolig er omfattet af særlige forhold i en lokalplan.