Energiprofferne Favrskov

- et netværk for håndværkere og virksomheder med interesse i energiløsninger


Energiprofferne er et tværfagligt netværk for håndværkere og rådgivere i Favrskov Kommune. Netværket laver fælles markedsføring af medlemmerne, og er etableret som en medlemsforening med et sekretariat hos Favrskov Erhvervsråd.
 
Det er formålet med Energiprofferne at skabe øget opmærksomhed på energirigtig nybyggeri og renovering, og de kompetencer som medlemsvirksomhederne besidder. Netværket hjælper kunderne med at vælge den rigtige Energiprof virksomhed som leverandør til opgaven.
 
Energiprofferne står for høj faglighed og tryghed for kunderne, hvorfor der er stor fokus på efteruddannelse af alle medarbejderne i medlemsvirksomhederne.  Medlemmerne skal endvidere være tilsluttet deres branches garantiordninger, samt deltage i relevant uddannelse indenfor energi. 
 
Energiprofferne ønsker at samarbejde med husejere, virksomheder, borgerforeninger, grundejerforeninger, kommunen og andre med interesse i energiområdet.
 
Rammerne om Energiprofferne
 
Alle virksomheder, der arbejder indenfor Energiproffernes virke, kan optages som medlem, hvis virksomheden opfylder vedtægterne. medlemskab af Energiprofferne Favrskov giver automatisk også medlemskab af Favrskov Erhvervsråd. Indmeldelse sker ved henvendelse til sekretariatet på Favrskov Erhvevsråd. Det er Energiproffernes bestyrelse der endeligt godkender virksomheder, der søger optagelse. Prisen for medlemskab af Energiprofferne Favrskov følger erhvervsrådets medlemskontingenter. 
 
Energiprofferne har deres egen hjemmeside du kan gå til med dette link: www.energiprof.dk
 
 
 
Du kan også downloade en PDF udgave herunder:
 
 
 
Der er i alt 36 tilmeldte virksomheder i netværket!
 
Sekretariatet hjælper med den fælles markedsføring, afholdelse af interne møder og eksterne tema møder, koordinering af efterudannelse etc. Kontakt

Koordinator:
Dan Skovgaard, Favrskov Erhvervsråd
Tlf. 21481034
Mail dan@favrskoverhverv.dk