Energimærkning

Et energimærke er en lovpligtig standardiseret mærkningsordning, der gælder for både huse, ejerlejligheder, andelsboliger samt nybyggeri og nyopførte sommerhuse. Desuden skal offentlige bygninger og erhvervsbygninger regelmæssigt have udarbejdet et energimærke.

 

Erhvervsbygninger (bygninger der anvendes til handel, service og adminstration) over 1.000 m2 skal regelmæssigt have udarbejdet et energimærke. Erhvervsbygninger under 1.000 m2 skal have udarbejdet et energimærke ved salg eller udlejning. Bygninger til industriel produktion er undtaget fra reglerne.

 

Derudover skal alt nybyggeri over 60 m2 energimærkes, før bygningen tages i brug. For erhvervsbyggeri gælder det desuden, at bygningen skal energimærkes, hvis der sker ombygninger, der er så omfattende, at det kan sidestilles med nybyggeri.

 

Det er altid bygningsejerens ansvar at få udarbejdet et energimærke.

 

Udarbejdelse af energimærke har to formål:
 

  • Energimærket skal vise bygningens energimæssige tilstand.
  • Energimærket skal give konkrete forslag til at lave energibesparelser, herunder hvad de koster at gennemføre og hvor stor den energimæssige besparelse er.

 

Energimærkningen har primært fokus på mulighederne for at spare på varmeforbruget og sekundært på el- og vandforbruget.

 

Et energimærke skal udarbejdes af et certificeret energifirma, som opmåler bygningen og beregner værdien af eventuelle energibesparelser. Et energimærke er som udgangspunkt gældende i 10 år, men gyldighedsperioden kan være kortere, hvis der er angivet et stort besparelsespotentiale i energimærket.

 

Ved udarbejdelse af et energimærke bliver bygningen indplaceret på en skala fra A til G. Indplaceringen på energiskalaen sker ud fra bygningens teoretiske energiforbrug og ikke ud fra det reelle energiforbrug. A betyder, at bygningens energiforbrug er lavt, mens G betyder at bygningen har et stort energiforbrug.

 

Skalatrin A og B svarer således til energiforbruget i nye bygninger. Eksisterende bygninger vil normalt have skalatrin C til G, med mindre de er efterisolerede på niveau med en ny bygning.