Energibesparelser i de kommunale bygninger

Favrskov Kommunes ejendomme har et samlet bygningsareal på ca. 250.000 m2 og bruger næsten 26.000 MWh om året. Energiforbruget giver en samlet CO2-udledning på 4.300 tons pr. år. CO2-udledningen.
 

Mål for energibesparelser i Favrskov Kommune


  • Favrskov Kommune vil reducere CO2-udledningen fra den kommunale bygningsdrift med 30 % i 2025 (ca. 2 % om året i perioden 2012-2025), set i forhold til 2009.
     
  • Udarbejde en energipolitik for drift, renovering og nybyggeri af kommunale bygninger.

 

Til gennemførelse af energibesparende aktiviteter i de kommunale bygninger har Favrskov Kommune oprettet en Energibank. Der er i årene 2012 og 2013 afsat 6,6 millioner kr. om året til Energibanken, som skal finansiere f.eks. kedeludskiftninger, udskiftning af belysningsarmaturer og isoleringsarbejder samt etablering af vedvarende energiløsninger som f.eks. solceller.