Energibank 2014

 

1. Aktivitetscenter Møllen, montering af varmeveksler

Aktivitetscenterets varmeforsyning blev sidst i 2013 konverteret til fjernvarme. Det har vist sig, at der er behov for at opsætte en varmeveksler for at opnå en bedre afkøling af fjernvarmevandet.

Den samlede årlige besparelse på opsætning af varmeveksler er på kr. 4.200.

 

2. Naturbørnehaven Bakkegården, udskiftning af belysning

Naturbørnehaven Bakkegården har fået udskiftet belysningen og installeret lysdæmper.

Den samlede årlige besparelse på udskiftning af belysning kr. 9.700 (6.083 kWh el). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 3.041 kg.

 

3. Børnehaven Lærkereden, Fjernvarmefusionering

Børnehaven skal betale et bidrag til den nye forsyningsledning mellem Lading–Fajstrup og Hammel. Udgiften til Børnehaven Lærkereden, er blevet sammenholdt med den besparelse, som fusionen medfører.

Den samlede årlige besparelse ved fusioneringen er kr. 55.000. Den samlede årlige CO2-besparelse er på 1.216 kg.


4. Rønbæk Fritidscenter Gnisten, udskiftning af belysning

Der er gennemført udskiftning af belysningen i Rønbæk Fritidscenter Gnisten.

Den samlede årlige besparelse på udskiftning af belysning kr. 19.300 (11.711 kWh el). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 5.856 kg.


5. Optimering af CTS-anlæg og ventilationsanlæg, InSide og Hammel Adm.

Der er gennemført en energioptimering, som består af udskiftning af CTS-anlæg, udskiftning og ombygning af ventilationsanlæg, spændingsoptimering, udskiftning af porte til faste vinduespartier og udskiftning af belysning.

Den samlede årlige besparelse på energioptimeringen er på kr. 330.000 (157.989 kWh el og 258.069 kWh varme). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 86.479 kg.


6. Favrskov Sundhedscenter Hadsten, Belysning - Cafe, Samlingssal og Stiarmaturer

Der er gennemført udskiftning af belysning i Cafe og Samlingssal samt udskiftning af 6 Stiarmaturer.

Den samlede årlige besparelse på udskiftning af belysning er på kr. 9.400 (5.725 kWh). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 2.863 kg.


7. Hinnerup Fritidscenter, Belysning

Der er gennemført udskiftning af belysning på fritidscentret.

Den samlede årlige besparelse på udskiftning af belysning er på kr. 20.000 (12.189 kWh). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 6.095 kg.

 

8. Østervangskolen, Udvendig belysning

Der er gennemført udskiftning af 18 lamper i området på Østervangskolen.

Den samlede årlige besparelse på udskiftning af lamperne er på kr. 4.700 (2.835 kWh). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 1.418 kg.

 

9. Hinnerup Fritidscenter, Energioptimering

Der er gennemført en energioptimering af fritidscentret bestående af udskiftning af pumper, renovering af varme- og brugsvandsanlæg, montering af nye radiatorventiler og etablering af varmestyring.

Den samlede årlige besparelse på energioptimeringen er på kr. 6.000 (729 kWh el og 16.500 kWh varme).  Den samlede årlige CO2-besparelse er på 414 kg.

 

10. Børnehuset Skattekisten - Energioptimering

Der er gennemført energioptimering af børnehuset bestående af trimning, justering og optimering af styring til ventilations- og varmeanlæg samt montering af isoleringskapper på pumper.

Den samlede årlige besparelse på energioptimeringen er på kr. 4.800 (2.250 kWh el og 3.250 kWh varme). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 1.249 kg.


11. Børnehaven Nørreskoven, Skoven og Lunden - Energioptimering

Der er gennemført energioptimering af børnehaven bestående af trimning, justering og optimering af  ventilations- og varmeanlæg, herunder etablering af Danfoss varmestyring samt isolering af pumper og rør.

Den samlede årlige besparelse på energioptimeringen er på kr. 3.600 (982 kWh el og 6.900 kWh varme). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 512 kg.

 

12. Børnehuset Bavnehøj, Energioptimering

Der er gennemført energioptimering af børnehuset bestående af trimning, justering og optimering af ventilations- og varmeanlæg, udskiftning af kummefryser, udskiftning af belysningskilder og styring af belysning samt pumpeisolering.

Den samlede årlige besparelse på energioptimeringen er på kr. 9.600 (5.083 kWh el og 4.350 kWh varme). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 2.555 kg.

 

13. Sløjfen, Udvendig belysning

Der er lavet en udskiftning af lysmasterne ved Sløjfen.

Den samlede årlige besparelse på udskiftningen er på kr. 4.000 (2.400 kWh el). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 1.200 kg.

 

14. Børnehaven Toppen, Energioptimering

Der er gennemført en energioptimering af børnehaven bestående af trimning, justering og optimering af styring til ventilations- og varmeanlæg, opsætning af bevægelsesmelder til lys samt montering af isoleringskapper på pumper.

Den samlede årlige besparelse på udskiftningen er på kr. 2.800 (822 kWh el og 4.800 kWh varme). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 425 kg.

 


15. Børnehuset Vesterskovvej, Energioptimering

Der er gennemført en energioptimering af børnehuset bestående af trimning, justering og optimering af styring til ventilations- og varmeanlæg, efterisolering af loft, udskiftning af pumper samt montering af isoleringskapper på pumper.

Den samlede årlige besparelse på udskiftningen er på kr. 4.200 (747 kWh el og 10.050 kWh varme). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 374 kg.

 

16. Korsholm Børnehave, Energioptimering

Der er gennemført en energioptimering af børnehaven bestående af trimning, justering og optimering af styring til ventilations- og varmeanlæg og efterisolering af rør og pumpe.

Den samlede årlige besparelse på udskiftningen er på kr. 4.800 (538 kWh el og 7.000 kWh varme). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 1.697 kg.

 

17. Præstemarkskolen, Belysningsmaster

Der er gennemført en udskiftning af lampetoppe på nogle af lysmasterne ved Præstemarkskolen.

Den samlede årlige besparelse på udskiftningen er på kr. 8.300 (5.000 kWh el). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 2.500 kg.

 

18. Hadsten Administrationsbygning, Belysningsmaster

Der er gennemført en udskiftning af lampetoppe på nogle af lysmasterne ved Hadsten administrationsbygning.

Den samlede årlige besparelse på udskiftningen er på kr. 1.000 (600 kWh el). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 300 kg.

 

19. Hammel Administrationsbygning, Belysning

Der er gennemført en udskiftning af belysningen på kontorer i Hammel Administrationsbygning. Udskiftningen indbefatter en opgradering af det eksisterende alarmsystem, således en lysstyring kan kobles på denne.

Den samlede årlige besparelse på projektet er på kr. 63.000 (38.294 kWh el). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 19.147 kg.

 

20. Thorsø Børnehave - Energioptimering

Der er gennemført en energioptimering af børnehaven bestående af bl.a. udskiftning, trimning og optimering af ventilationsanlæg og udskiftning og optimering af varmestyring.

Den samlede årlige besparelse på projektet er på kr. 23.000 (11.576 kWh el og 9.250 kWh varme). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 5.834 kg.

 

21. Sløjfen – Energioptimering

Der er gennemført en energioptimering af Sløjfen bestående af bl.a. ny styring, trimning, justering og optimering af ventilation og varme, udskiftning til LED-lyskilder og udskiftning af kummefrysere.

Den samlede årlige besparelse på projektet er på kr. 20.000 (7.506 kWh el og 16.250 kWh varme). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 3.753 kg.