Energibank 2012

Nedenstående projekter er gennemført som Energibanksprojekter i 2012
 

Grundfør Medborgerhus - Udskiftning af naturgasfyr

Kultur og Fritid har henvendt sig til Kommunale Ejendomme i forbindelse med, at naturgasfyret i Grundfør Medborgerhus er gået i stykker. Udskiftningen af naturgasfyret er desuden noteret i Caretaker. Denne aktivitet vil kunne noteres som udført, og det samlede forventede investeringsbehov i Caretaker (installation) minimeres. Kommunale Ejendomme har modtaget tilbud og beregning på energibesparelsen ved udskiftningen og vurderet, at den med fordel kan finansieres med midler fra Energibanken.

 

Den samlede årlige besparelse på udskiftning af naturgasfyret er kr. 9.200 (1.420 m³ gas). Den samlede årlige CO2- besparelse er på 3.180 kg

 

HH-Hallen, energioptimering

Med baggrund i energimærket har Kommunale Ejendomme indhentet tilbud på energioptimering af HH-Hallen. Energioptimeringen består af udskiftning af pumper, udskiftning af belysning i birum og opsætning af bevægelsesmeldere i birum. Kommunale Ejendomme har vurderet, at ovenstående med fordel kan finansieres med midler fra Energibanken.

 

Den samlede årlige besparelse på energioptimeringen er kr. 9.700 (6.069 kWh). Den samlede årlige CO2- besparelse er på 3.035 kg

 

Efterisolering - Hadsten Hallen, Gymnastiksalen ved Hadsten Skole og Rønbækhallen

I forbindelse med tagudskiftning på Hadsten Hallen, Gymnastiksalen ved Hadsten Skole og Rønbækhallen har Kommunale Ejendomme fået lavet en beregning af den forventede energibesparelse, hvis der samtidig udføres efterisolering af tagene. Kommunale Ejendomme har vurderet, at dette med fordel kan finansieres med midler fra Energibanken.

 

Den samlede årlige besparelse er 17.747 kWh. Den samlede årlige CO2- besparelse er på 8.874 kg

 

Børnegården Vinterslev, udskiftning af belysning

I forbindelse med en gennemgang af belysningen på Børnegården Vinterslev, har Kommunale Ejendomme modtaget tilbud og energiberegning på udskiftning til nye armaturer. Udskiftningen af belysningen er noteret i Caretaker. Denne aktivitet vil kunne noteres som udført, og det samlede forventede investeringsbehov i Caretaker (installation) minimeres. Kommunale Ejendomme har vurderet, at udskiftningen af belysningen med fordel kan finansieres med midler fra Energibanken.

 

Den samlede årlige besparelse på udskiftning af belysningen er på kr. 20.500 (12.842 kWh). Den samlede årlige CO2- besparelse er på 6.421

 

Thorshøj Plejecenter, energioptimering

Med baggrund i energimærket har Kommunale Ejendomme bedt Ingeniørfirmaet Harde Larsen om, at lave en gennemgang af Thorshøj Plejecenter og komme med forslag til energioptimeringer. Denne gennemgang har medført energibesparende forslag, som består af pumpeudskiftninger, udskiftning af ventilationsaggregater, isolering af rør, udskiftning af toiletter og udskiftning af belysning incl. dagslysstyring og bevægelsesmeldere. Nogle af forslagene er noteret i Caretaker. Disse aktiviteter vil kunne noteres som udført, og det samlede forventede investeringsbehov i Caretaker (installation) minimeres. Kommunale Ejendomme har vurderet, at energioptimeringen med fordel kan finansieres med midler fra Energibanken.

 

Den samlede årlige besparelse på energioptimeringen er på kr. 24.700 (15.385 kWh el og -3.246 kWh varme). Den samlede årlige CO2- besparelse er på 13.762 kg.

 

Stationen Banegårdsplads 2, energioptimering

Med baggrund i energimærket har Kommunale Ejendomme bedt Ingeniørfirmaet Harde Larsen om, at lave en gennemgang af Stationen, Banegårdsplads 2 og komme med forslag til energioptimeringer. Denne gennemgang har medført energibesparende forslag, som består af isolering af rør, etablering af vejrkompensering, ventiludskiftning og udskiftning af belysning incl. dagslysstyring og bevægelsesmeldere. Nogle af forslagene er noteret i Caretaker. Disse aktiviteter vil kunne noteres som udført, og det samlede forventede investeringsbehov i Caretaker (installation) minimeres. Kommunale Ejendomme har vurderet, at energioptimeringen med fordel kan finansieres med midler fra Energibanken.

 

Den samlede årlige besparelse på energioptimeringen er på kr. 15.000 (1.255 kWh el og 51.064 kWh varme). Den samlede årlige CO2- besparelse er på 26.787 kg.

 

Børnehaven Toppen, udskiftning af belysning

I forbindelse med gennemgang af belysningen på Børnehaven Toppen har Kommunale Ejendomme modtaget tilbud og energiberegning på udskiftning af belysningsarmaturer. Udskiftningen af belysningen er noteret i Caretaker. Denne aktivitet vil kunne noteres som udført, og det samlede forventede investeringsbehov i Caretaker (installation) minimeres. Kommunale Ejendomme har vurderet, at udskiftningen af belysningen med fordel kan finansieres med midler fra Energibanken.

 

Den samlede årlige besparelse på udskiftning af belysningen er på kr. 14.700 (9.208 kWh).Den samlede årlige CO2-besparelse er på 4.604 kg.

 

Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, energioptimering

I forbindelse med en indeklimaanalyse på Hinnerup Bibliotek og Kulturhus har Cowi fundet frem til, at tiltag vedr. varmestyringen, udskiftning af belysning, montering af solafskærmning og etablering af naturlig ventilation vil kunne løse de problemer, der er i bygningen med en meget lav luftfugtighed. Tiltagene er blevet beregnet og medføre udover en indeklimaforbedring også en reduktion af energiforbruget. Kommunale Ejendomme har vurderet, at tiltagene med fordel kan finansieres med midler fra Energibanken. Flere af tiltagene er noteret i Caretaker, disse vil kunne noteres som udført, og det samlede forventede investeringsbehov i Caretaker (installationer) minimeres.

 

Den samlede årlige besparelse på energioptimeringen er på kr. 88.300 (50.795 kWh el og 28.331 kWh varme). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 39.563 kg.

 

Hinneruplund, Solcelleanlæg

I forbindelse med energioptimeringsopgaverne på Favrskov Kommunes bygninger har Kommunale Ejendomme vurderet, at opsætning af et solcelleanlæg på Hinneruplund vil være en rentabel investering. Der er lavet udbud på opgaven og det økonomisk mest fordelagtige tilbud er opsætning af 3 anlæg placeret på centerdelens tage. De tre anlæg er på 946 m2 og vil dække ca. 40 % af det nuværende forbrug. Kommunale Ejendomme har vurderet, at etableringen med fordel kan finansieres med midler fra Energibanken.

 

Den samlede årlige produktion fra solcelleanlægget er på kr. 199.500 (124.722 kWh). Den samlede årlige CO2-besparelse er på 62.361 kg.

 

Børnehaver, Solcelleanlæg

I forbindelse med energioptimeringsopgaverne på Favrskov Kommunes bygninger har Kommunale Ejendomme vurderet, at opsætning af solcelleanlæg på børnehaverne vil være en rentabel investering, og der er i første omgang udvalgt 6 børnehaver. Der er lavet udbud på opgaven og det økonomisk mest fordelagtige tilbud er opsætning af følgende anlæg:

Børnehaven Nørreskoven, afdeling Skoven: 200 m2

Børnehaven Nørreskoven, afdeling Lunden: 200 m2

Børnehaven Toppen: 150 m2

Børnehuset Bavnehøj: 220 m2

Korsholm Børnehave: 235 m2

Thorsø Børnehave: 205 m2

 

Den samlede årlige besparelse er beregnet til 155.000 kWh med en årlig CO2-besparelse er på 77.375 kg.