UDDANNELSE AF FREMTIDENS HÅNDVÆRKERE

På Den jydske Haandværkerskole (DjH) i Hadsten mærker man, at der er sket en eksplosiv vækst i antallet og omfanget af
vedvarende energikilder på markedet, og at der mangler teknisk viden på energiområdet i alle faser.

På Den jydske Haandværkerskole følger man konstant med i udviklingen på markedet - og specielt energiområdet ændres hele tiden i forhold til lovgivning, krav og nye tiltag og behov for uddannelse på området.

DjH har bl.a. været i sparring med Energistyrelsen om indførelse af certificerings- og kvalificeringsordinger for installatører af små VE-anlæg, en spændende arbejdsopgave med gode perspektiver, som man prioriterer højt.

På DjH siger vi at vores primære og vigtigste opgave er at have tæt parløb og sparring med energistyrelsen. Det er vigtigt, at vi er opstillingsparate, at vi deler af vores viden og underviser alle vores målgrupper efter nyeste krav og lovgivning.

Fakta om Den jydske Haandværkerskole
  • DjH uddannner og videreuddanner elektrikere, tømrere, plastmagere og køleteknikere.
  • DjH uddanner EUX elektrikere og tømrere. På EUX uddannelsen får du både en studentereksamen og et svendebrev.
  • DjH tilbyder uddannelse i vedvarende energi.
  • DjH tilbyder VE-certificerings- og teknikkurser. 
     

Projektleder på Den jydske Haandværkerskole, Hanne Bisgaard Hansen siger:

"Interessen er stor, den eksplosive vækst i VE, gør, at der for nuværende er et uddannelsesmæssigt efterslæb til skade for både forbruger og leverandør, som også skader effekten og det samlede resultat"

"En uddannelsesindsats på VE-området giver kursisterne kompetencer i forhold til sparring og dialog, de bliver rustet til at træffe beslutninger i forhold til vedvarende energi, viden om hvilket anlæg, der er mest retabelt i forhold til omgivelser og placering, udefrakommende faktorer, korrekt montering, fornuftig drift og vedligehold".