CleanTEKmidt

Med CleanTEKmidt kan små og mellemstore virksomheder få et økonomisk tilskud til ekstern konsulentbistand til udvikling af teknologi og teknologiske produkter indenfor energi- og miljøområdet. Støtten kan anvendes til ekstern rådgivning i tilknytning til projekterne. 

Så står jeres virksomhed overfor at skulle udvikle produkter og teknologier indenfor energi- og miljøområdet, så kan CleanTEKmidt hjælpe jer på rette vej.Programmet er rettet mod små og mellemstore virksomheder i region midtjylland inden for cleantechområdet eller til virksomheder med potentiale på dette område.  

I forbindelse med ansøgning om tilskud foretages der en screening af det projekt, som der søges tilskud til, desuden udarbejdes der en udviklingsplan for det pågældende projekt. Virksomheden skal have den fornødne tekniske, økonomiske og organisatoriske styrke til at gennemføre projektet. Der ydes et tilskud på 50 % af honoraret til den eksterne konsulent. Tilskuddet kan højst udgøre kr. 500,- pr. time. Tilskuddet skal minimum være kr. 75.000 og kan maximalt være kr. 300.000

Produkter/projekter, der kan opnå tilskud ved hjælp af CleanTEKmidt, skal være relateret til et af følgende områder: · 
     

 • Vedvarende energi·       
 • Energieffektivisering·       
 • Energikonvertering,-lagring og –distribution·       
 • Ressourceforbrug·       
 • Miljø- og energi i produkters livscyklus·       
 • Spildevandhåndtering·       
 • Vandforsynig·       
 • Begrænsning og genanvendelse af affald·       
 • Luftemission·       
 • Støj·       
 • Oprensning af forurening·       
 • Klimatilpasning              

Kontakt

Favrskov Erhvervsråd
Dan Skovgaard
Tlf. 86 96 77 11
E-mail: dan@favrskoverhverv.dk


Læs mere

CleanTEKmidt.dk

Produktblad