Certificering

En certificering er en uafhængig bedømmelse af et produkt, en proces eller en ydelse. En bedømmelse, der giver omverdenen sikkerhed for, at det certificerede lever op til nogle angivne krav, som f.eks. krav i standarder ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) eller ISO 22000 (fødevaresikkerhed).

Et certifikat er anerkendt, og det viser omverdenen, at din virksomhed eller medarbejder har gennemgået et uddannelsesforløb, som kommer tvivlen til gode og giver styr på tingene. Hvis du er certificeret, er der ingen grund til at holde det hemmeligt, det er dokumentation på flere kompetencer og giver anerkendelse.

Hvad er certificering?
Ved første øjekast kan det være lidt vanskeligt at forstå certificeringens anatomi. Hvad er meningen? Hvad får man ud af det? Hvordan gør man? Hvem er involveret?
 

Certificering er en procedure, hvor en uafhængig tredje part giver en skriftlig bekræftelse på, at et produkt, en proces eller en ydelse lever op til nogle specifikke krav.

En certificering kan både være rettet mod et produkt (f.eks. at betonelementer til byggeri overholder et byggeregulativ), en proces (f.eks. at en virksomhed har opbygget et ledelsessystem, der sandsynliggør et ensartet kvalitetsniveau) eller en ydelse (f.eks. en håndværksvirksomhed, der udfører installations- eller monteringsarbejde i henhold til gældende lovgivning eller under sikre arbejdsmiljømæssige forhold).

Certifikatskurser
Med indførelse af ny dansk lovgivning stilles der ofte krav om certifikater ved udførelse af visse arbejdsopgaver. Der findes mange certifikatstyper beregnet til forskellige målgrupper. Men ens for dem alle er, at du gennemgår et kursus- eller uddannelsesforløb, som berettiger til udstedelse af et certifikat på området.