Borgmesteraftale

Favrskov Kommune har underskrevet Den Europæiske Borgmesteraftale om klima – ”Covenant of Mayors”.

 

Favrskov Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelse af Klimaplan 2025, at Favrskov Kommune skulle tiltræde Den Europæiske Borgmesteraftale om klima.

 

Aftalen blev underskrevet 12. november 2012 i Bruxelles. Ved at underskrive aftalen forpligter Favrskov Kommune sig til at sætte mål for reduktion af CO2-udledningen. Målet skal sættes for kommunen som geografisk område og altså ikke kun for kommunen som virksomhed.

 

Med Borgmesteraftalen forpligter Favrskov Kommune sig også til at afholde energidage for kommunens borgere, udveksle erfaringer med andre lokale og regionale enheder og i det hele taget udbrede aftalens budskab om at arbejde for lokal bæredygtig energi.

 

Borgmesteraftalen udspringer af EU’s Klima- og Energipakke fra januar 2007. Her vedtog kommissionen at starte et frivilligt samarbejde mellem byer, kommuner og regioner i EU med det formål at reducere CO2-udledningen.

 

Borgmesteraftalen er en politisk hensigtserklæring om at gennemføre en række konkrete klimaindsatser i den enkelte kommune. Indsatserne drejer sig om at kunne dokumentere klimaindsatsen, f.eks. skal kommunen udarbejde en kortlægning af CO2-udledningerne som basis for en handlingsplan for bæredygtig energi (Sustainable Energy Action Plan - SEAP). Planen skal løbende følges op, evalueres og afrapporteres.

 

Dette forpligter Favrskov Kommune sig til med underskriften på Borgmesteraftalen:

  1. Lave en opgørelse over CO2-udledningen (som geografisk enhed).
  2. Udarbejde og indsende en handlingsplan, som præsenterer konkrete aktiviteter, der kan føre til en CO2-reduktion på mindst 20 % i år 2020
  3. Tilpasse bystrukturer, herunder at afsætte tilstrækkelige menneskelige ressourcer til at gennemføre de nødvendige tiltag
  4. Mobilisere lokalsamfundet i de geografiske områder til at tage del i udviklingen af handlingsplanen ved at opridse de politikker og foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre og opfylde planens målsætninger.
  5. Arrangere energidage i samarbejde med Europa-Kommissionen og andre berørte parter.
  6. Indgive en gennemførelsesrapport mindst hvert andet år efter underskrivning af handlingsplanen med henblik på evaluering, overvågning og verificering.

 

Du kan læse mere om Borgmesteraftalen på http://www.borgmesterpagten.eu