Boligens energi

Der er forskel på hvor meget energi du bruger i din bolig. Dit elforbrug vil først og fremmest afhænge af familiens størrelse, hvilke elektriske apparater du har og hvor mange, og ikke mindst af dine energivaner.

 
Et gennemsnitsforbrug for en familie på tre personer: 

  • En familie i parcelhus bruger i gennemsnit ca. 4.500 kWh om året.
  • En familie i lejlighed bruger i gennemsnit 2.500 kWh om året.


Hvis du sammenligner disse tal med dit eget årlige el-forbrug, kan du få en fornemmelse af, om dit elforbrug ligger højt eller lavt. Har du elvarme i din bolig, vil forbruget selvfølgelig være større.


Dit varmeforbrug vil typisk hænge sammen med alderen på dit hus, hvor godt det er isoleret, og hvor varmt du gerne vil have det.


I tabellen gives nogle generelle retningslinjer for, hvor stort dit forbrug maksimalt bør være.
 

Det giver næsten sig selv, at jo ældre dit hus er og jo mindre det er renoveret siden opførelsen, desto større gevinster er der ved energiforbedringer.

Gennemsnitligt varmeforbrug pr. m2 i et parcelhus på 100-149 m2
Hus opført i årene mellem Gennemsnitligt varmeforbrug m3 naturgas pr. m2 pr. år Omregnet til kWh pr. m2 pr. år
 1900-1939  17,8 m3  195,8 kWh
 1940-1959  17,0 m3  187,0 kWh
 1960-1076 14,3 m3  157,3 kWh
 1977-1982 11,4 m3  125,4 kWh
 1983-1998 10,6 m  116,6 kWh
 1999-2006  9,0 m3  99 kWh


Kilde: HMN Naturgas og EnergiMidt