Energi Forum Favrskov lancerer webportal
Energi Forum Favrskov, der er et samarbejde mellem Den Jydske Haandværkerskole, Favrskov Kommune og Favrskov Erhvervsråd, lancerer portal på nettet der skal gøre det nemmere for borgere og virksomheder i Favrskov at orienterer sig om emner inden for energi
Læs mere

BOLIG

Boligerne er en af de helt store energiforbrugere i Danmark.
Faktisk er omkring 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark relateret til f.eks. opvarmning, ventilation og belysning af boliger. 
 

Der er ofte et stort besparelsespotentiale i boligerne, især i den eksisterende boligmasse. Ifølge Klimakommissionens rapport ”Grøn energi – vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler”, kan bedre isolering og mere effektive energisystemer mere end halvere energiforbruget i boliger.  Energiforbruget og CO2-udledningen fra boliger kan nedbringes på mange måder, f.eks. ved: 

  • energirenovering af bygninger
  • anvendelse af energimærkede produkter
  • gode energivaner
  • anvendelse af vedvarende energi
  • overvågning af forbrug.