Energi i lokalsamfund

 

I Favrskov Kommune er der mange fritliggende ejendomme og ejendomme i bymæssig bebyggelse, der er individuelt opvarmede ved olie- og gasfyr eller elvarme. Energiregnskabet for 2009 viste, at der er ca. 2.300 individuelle gasfyr og 3.200 individuelle oliefyr i Favrskov Kommune.

 

Favrskov Kommune ønsker at fremme brugen af vedvarende energi i varmeforsyningen udenfor byerne og har sammen med Den jydske Haandværkerskole og Favrskov Erhvervsråd arbejdet på at etablere et projekt for energiforsyning i et lokalsamfund. 
 

Resultatmål for energiforsyning i et lokalsamfund:

  • 1-3 lokalsamfund skal analyseres og rådgives i forhold til energieffektiviseringer
     
  • 1-3 lokalsamfund skal vurderes i forhold til mulig(e) fælles varmeforsyning(er)
     
  • Der skal udarbejdes en model for energieffektivisering af et lokalsamfund.

 


Energi i lokalsamfund skal sætte fokus på mulige energibesparelser, herunder optimering af varmeinstallationer, elforbrug og forbedringer af klimaskærm.
 

Energi i lokalsamfund skal også undersøge mulighederne for etablering af nye fælles forsyningsløsninger som f.eks. minikraftvarmeanlæg, varmepumper, solceller og solvarme for ejendomme i bymæssig bebyggelse. Herunder  både de klimamæssige og økonomiske konsekvenser ved at konvertere olie-, gas- og elopvarmede huse til nye varmeanlæg med højere energieffektivitet og/eller vedvarende energikilder.
 

Projektet forudsætter involvering af lokalsamfundet og dens beboere og der lægges stor vægt på samarbejde, netværk, vidensdeling, formidling, uddannelse og rådgivning

 

Energi i lokalsamfund er beskrevet i Klimaplanens Projektkatalog 2012 - 2013 for Favrskov Kommune.