Den jydske Haandværkerskole (DjH) tilbyder kursusrække til indføring af bæredygtig energi i Danmark - du får større indsigt i og om energi i almindelighed ved at deltage på vores kurser.

Kurser (efterår 2015 / forår 2016): kurserne varer typisk 2-3 dage, men kan sammensættes efter behov.

 

  • Bæredygtig energi - hvad og hvorfor?
  • Solceller
  • Varmepumper
  • Energirigtig belysning
  • Energioptimering af bygninger - isolering, termografi, BR10 og tæthedsprøvning
  • Energieffektivisering af anlæg
  • Luftsolvarme (nyt)

 

Kursuskalender
2015 / 2016


Tilmelding
Kurser 2015 og 2016


Fakta:
Der er sket en eksplosion på installation af vedvarende energi på markedet, og der mangler massiv viden på området helt fra teknisk salg til montage, gældende alle målgrupper og brancher.

 

Du får større kendskab til bæredygtig energi:
Deltag på kurserne og få kompetencer i forhold til sparring og dialog, bliv rustet til at træffe beslutninger og vejlede inden for vedvarende energi og optimering. Hent viden om de mest rentable anlæg i forhold til omgivelser og placering. Lær om udefrakommende faktorer, korrekt montering og fornuftig drift og vedligehold.

 

I et kursusforløb arbejder du med rigtige anlæg i drift:
Som kursist oplever du en virklig situation med rigtige anlæg i drift. Du får lov til sideløbende med kurset at arbejde med rigtige anlæg, og får på den måde omsat det teoretiske til praksis samtidig med, at du bliver vejledt af en faglærer.

Kontakt os
for mere info 

Den jydske Haandværkerskole
Hanne Bisgaard Hansen, Videncenter Energi
8937 0323
hbh@djhhadsten.dk


Flere VE-kurser på DjH
Kategori: AMU

Læs mere
 

Andre kurser på DjH
Sideløbende gennemfører vi en lang række andre
VE-certificerings- og teknikkurser under lov om
Arbejdsmarkedsuddannelser.
Læs mere