Andre initiativer

På Energi Forum Favrskov er det muligt at holde sig orienteret om initiativer inden for energiområdet der vedrører Favrskov Kommune. Det kan eksempelvis være regionale planer og initiativer.