Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
AMU er korte uddannelser, der er mårettet faglærte og ufaglærte. Uddannelserne er som regel tilrettelagt som heltidsundervisning. Enkelte kurser afvikles som ”åbent værksted”.

Økonomi
Du betaler 118,00 kr. pr. dag for at deltage i en AMU-uddannelse.

Du betaler ikke for en AMU-uddannelse, hvis du er ledig og har ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Har du lyst til uddannelse udover de seks uger, skal det finansieres af dit jobcenter, hvis du er dagpengeberettiget og af kommunen, hvis du modtager kontanthjælp.

Beskæftigede kan får VEU-godtgørelse op til 80% af dagpengesatsen til AMU-uddannelser, hvis de ikke har en videregående uddannelse. Selvstændige kan få VEU-godtgørelse, på samme vilkår som beskæftigede.

Dagpengeberettigede ledige, som deltager i op til seks ugers selvvalgt uddannelse, får uddannelsesgodtgørelse. Deltager de udover de seks uger, skal de have en handlingsplan af jobcentret.

Har du en videregående uddannelse, kan du deltage i AMU-uddannelserne, hvis du selv betaler den fulde kursuspris.